Nasze porady https://postmaster.centrumklinkieru.pl Sun, 04 Dec 2022 01:29:37 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Montaż parapetów klinkierowych https://postmaster.centrumklinkieru.pl/porady/item/31-montaz-parapetow-klinkierowych https://postmaster.centrumklinkieru.pl/porady/item/31-montaz-parapetow-klinkierowych Montaż parapetów klinkierowych
Montaż parapetów klinkierowych jest zadaniem - teoretycznie - stosunkowo prostym,…

Zarówno produkty klinkierowe firmy Klinkier Przysucha jak i chemia do klinkieru firmy QuickMix są dostępne w stałej sprzedaży w naszym Centrum Klinkieru.

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0000
Cegła klinkierowa na kominy https://postmaster.centrumklinkieru.pl/cegla-na-kominy https://postmaster.centrumklinkieru.pl/cegla-na-kominy Cegła klinkierowa na kominy
W związku z licznymi pytaniami klientów oraz firm wykonawczych dotyczących…

1. Normy dotyczące budowy kominów z cegieł klinkierowych.

Zgodnie PN B 10425  "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" - do wykonania przewodów (bez rozgraniczania pod czy ponad dachem) - "...należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy minimum 15.

Od 1 kwietnia 2006 roku za cegłę klinkierową pełną zgodnie z normą PN EN 771-1 uznaje się cegłę bez otworów. Do tej daty obowiązywała norma PN-B-12008 , która cegły klinkierowe pełne dzieliła na :

-    pełne tj. dopuszczalna perforacja cegły nie mogła przekroczyć 10% powierzchni kładzenia

-    pełne bez otworów tj. perforacja 0%

2. Praktyka wykonawcza.

Do dnia dzisiejszego do budowy kominów stosowane są zarówno cegły pełne jak i cegły z perforacją do 10% . Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku ich prawidłowego zastosowania z właściwą spoiną oraz obróbką nie występują problemy związane z przeciekaniem kominów. W szczególności dotyczy to zastosowania cegieł klinkierowych o niskiej nasiąkliwości ( a nie np. cegieł licowych, których nasiąkliwość przekracza często 12 % lub tzw. cegieł "ręcznie formowanych" - w tych przypadkach konieczne będzie zastosowanie dobrej jakości impregnatu).

W praktyce spotykamy również stosowanie cegieł klinkierowych perforowanych na komin, a na ostatnie kilka warstw cegieł klinkierowych pełnych lub odpowiednie wykańczanie górnej warstwy komina, mające chronić przed bezpośrednim wnikaniem wody. Wymieniona praktyka może okazać się bezproblemowa w przypadku zastosowania wkładów kominowych, cegieł klinkierowych o niskiej nasiąkliwości, odpowiedniej zaprawy murarskiej, kształtu i głebokości spoiny oraz prawidłowej obróbki komina. Należy jednak mieć świadomość, iż jest to praktyka wykluczająca ewentualne roszczenia gwarancyjne.

3. Ceny cegieł klinkierowych.

Oczywiście nie byłoby tak wielu problemów związanych ze stosowaniem cegieł klinkierowych na kominy, gdyby nie fakt, że cegła klinkierowa pełna jest produktem stosunkowo drogim - często różnica w cenie pomiedzy cegłą klinkierową perforowaną 25% , a cegłą pełną wynosi 100%.

Fakt tak sporej różnicy cenowej wynika przede wszystkim ze zdecydowanie trudniejszej i droższej technologii produkcji cegieł pełnych, w dalszej kolejności również z wyższych kosztów transportu. Istnieje wiele zakładów produkcyjnych, w których produkcja cegieł pełnych jest niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna. Również straty w trakcie produkcji cegieł pełnych często są znacznie większe niż w przypadku cegieł perforowanych lub szczelinowych ( perforacja do 10%).

W związku z powyższym firma "Centrum Klinkieru" posiada w swojej stałej ofercie cegły pełne oraz szczelinowe produkowane w fabrykach, w których ich produkcja jest najtańsza ( są to np. fabryki produkujące bruk klinkierowy, który zawsze jest pełny i niskonasiąkliwy) oraz z najlepszych cegielni klinkierowych w Polsce (np. CRH Klinkier, Wienerberger ) i Niemczech (np. Muhr, Penter, Terca ).

4. Kolory cegieł klinkierowych na kominy.

Kolorystyka cegieł klinkierowych pełnych dostępnych zawsze w naszej firmie obejmuje praktycznie wszystkie dostępne dla klinkieru kolory w odcieniach żółci, czerwieni, brązu i grafitu.

Najczęściej stosowane kolory związane są z kolorami stosowanych dachówek, a zatem dominują kolory czerwone, czarne, grafitowe, antracyty i brązowe.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowe z ofertą kolorystyczną i cenową : www.klinkieronline.pl,  przede wszystkim jednak zachęcamy do odwiedzenia siedziby naszej firmy w Katowicach przy ul. Dębowej obok Silesia City Center, gdzie można cegły zobaczyć na ekspozycjach, paletach oraz uzyskać szczegółowe informacje, dobrać do poszczególnych cegieł płytki, parapety zewnetrzne, stopnice oraz sprawdzone zaprawy, fugi i kleje do klinkieru.

Zapraszamy również do polubienia (korzystając z zakładki dostępnej po prawej stronie witryny) naszego profilu na portalu Facebook, dzięki któremu będą Państwo na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi wyprzedaży i promocji w naszej firmie, będą tam również zamieszczane ciekawe naszym zdaniem teksty i informacje dotyczące praktycznego wykorzystania klinkieru podczas budowy.

Towar możemy dostarczyć i rozładować żurawiem na budowie.

Firma "Centrum Klinkieru" w Katowicach czynna jest w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00 .

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Fri, 15 Mar 2013 15:57:39 +0000
Zasady prawidłowego wykonywania elewacji klinkierowej https://postmaster.centrumklinkieru.pl/porady/item/17-zasady-prawidlowego-wykonania-elewacji-klinkierowej https://postmaster.centrumklinkieru.pl/porady/item/17-zasady-prawidlowego-wykonania-elewacji-klinkierowej Zasady prawidłowego wykonywania elewacji klinkierowej
W poniższym artykule postaramy się Państwu przybliżyć zasady prawidłowego wykonywania…

Wykonywanie zaprawy / kleju

 

Należy sprawdzić własności zakupionej cegły klinkierowej, aby w zależności od jej nasiąkliwości odpowiednio dobrać rodzaj zaprawy oraz ustalić technologię murowania : jednoetapową lub dwuetapową.

 

Do murowania powinno się stosować gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami producenta. Podczas pracy nie należy dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, ponad to, co jest sugerowane, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne w odcieniu fugi.

 

Do klejenia klinkierowych płytek elewacyjnych zaleca się stosowanie gotowych klejów elastycznych (najlepiej z grupy C2T lub C2TE), przeznaczonych przez producenta do klejenia ceramicznych płytek elewacyjnych. Dobierając klej należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki pracy i sposób przygotowania powierzchni. Bezwzględnie stosujemy pace zębate i dbamy o to, aby 100% powierzchni było pokrytych klejem.

 

Murowanie cegieł / klejenie płytek

 

W trakcie murowania cegieł / klejenia płytek klinkierowych należy mieszać cegły / płytki z kilku palet (opakowań) w celu wyeliminowania różnic kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami produktów i ujednolicenia koloru całej elewacji.

 

Do murowania cegieł i klejenia płytek klinkierowych powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek.

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki. Nie stosować żadnej chemii do czyszczenia lub impregnacji na etapie wykonywania prac.
Nie powinno się wykonywać prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
Nowo wzniesiony mur / elewacja z płytek przez 14 dni powinny być zabezpieczone folią przed zawilgoceniem w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

 

Wykonanie spoin

 

Murowanie i spoinowanie muru ceglanego może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa do spoinowania cegieł i płytek musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi.
Do spoinowania cegieł / płytek należy używać kielni spoinówki o szerokości dopasowanej do szerokości spoiny.

 

Zaprawy do spoinowania nie powinno się rozcierać po powierzchni cegieł / płytek klinkierowych - może to spowodować trudne lub niemożliwe do usunięcia zabrudzenia w szczególności na produktach nieszkliwionych.Spoinowanie cegieł / płytek należy wykonać od góry do dołu elewacji. Najpierw wykonuje się spoiny poziome, później pionowe.

 

Czyszczenie elewacji

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie murowania, klejenia czy spoinowania natychmiast powinno się usunąć metodą na sucho .
Nie można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły lub płytki klinkierowej.
Nadmiar kleju wyciśnięty spod płytki w przestrzenie między płytkami należy usunąć tak, by stworzyć miejsce na wypełnienie zaprawą do spoinowania.

 

Po zakończeniu prac nie ma potrzeby impregnowania klinkieru! Przed decyzją o ewentualnym zastosowaniu jakiegokolwiek impregnatu zapytaj specjalistę i zrób próbę na niewielkim fragmencie.

 

Wiązania cegieł w murze

Poniższa ilustracja przedstawia różne techniki wiązania cegieł w murze

rodzaje wiązń cegieł

]]>
dorian@rochowski.org (Centrum Klinkieru) Porady Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0000